Ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ -  Leader - Αναπτυξιακούς Νόμους). Επιδοτούμενα προγράμματα πρόσληψης προσωπικού (Ο.Α.Ε.Δ ) - Προγράμματα  για αγροτικές επιχειρήσεις.

Οι ευκαιρίες που συνήθως αναζητούν οι επιχειρηματίες (καθιερωμένοι ή νεοεισερχόμενοι) για την περαιτέρω ανάπτυξη ή την υποστήριξη στο ξεκίνημά τους, εμφανίζονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη της οικονομικής κρίσης. Η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα έχει βαθύτερες ρίζες που συνάδουν με τα ατομικά χαρακτηριστικά και την προσωπική αρχή για συνεχή βελτίωση.  Οι  πολιτειακές δομές και τα κάθε τύπου επιδοτούμενα προγράμματα δρουν επικουρικά, παροτρύνοντας τη φιλόδοξη σκέψη να φτάσει στο απώγειο της δημιουργικής της υπόστασης.
Στην Γεωοικονομική Ε.Π.Ε. στοχεύουμε στην προστιθέμενη αξία, την έξυπνη εξιδείκευση, την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την καινοτόμο δράση. Με την Γεωοικονομική Ε.Π.Ε. οραματίζεστε το αύριο στα καλύτερά του.
  • Προαξιολόγηση.
  • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης δικαιούχων.
  • Σύνταξη φακέλου υποβολής της πρότασης και υλοποίησης της επένδυσης.
  • Μελέτη και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης αναφορικά με τους όρους που θέτει ο φορέας υποδοχής.
  • Προετοιμασία της επιχείρησης και διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων για κάθε πιθανό έλεγχο.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

espa 2014-2020