Το επόμενο βήμα μιας επιχείρησης δεν είναι μετέωρο, όταν συνεργάζεστε με την Γεωοικονομική Ε.Π.Ε. Είτε γίνεται η μεταβίβαση με σκοπό το καλωσόρισμα των κληρονόμων στα ηνία της επιχείρησης είτε ολοκληρώνεται ένας κύκλος εργασιών λόγω φυσικής πορείας (συνταξιοδότησης) ή δυσμενών συνθηκών, εξασφαλίζουμε τους όρους, ώστε η μετάβαση να γίνει με άριστες προϋποθέσεις.

•    Σύνταξη καταστατικών και τροποποιητικών καταστατικών εταιρειών.
•    Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
•    Λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.
•    Εύρεσης της υπεραξίας (εφόσον υπάρχει) και αναλογία φόρου.
•    Προτάσεις και λύσεις σε θέματα:
     - σύστασης, μετατροπής, συγχώνευσης
     - εκκαθάρισης της εταιρείας, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων της.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

espa 2014-2020