• 01/03/2021

Διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου B2C


Από την 1η Ιουλίου 2021 αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες τροποποιήσεις της οδηγίας του ΦΠΑ που θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή – μη υποκείμενου στον φόρο (B2C). Ειδικά για τις εξ αποστάσεως ενδοενωσιακές πωλήσεις αγαθών προς τελικούς καταναλωτές που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη (distance sales), οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. οφείλουν, με το ισχύον σήμερα καθεστώς, να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και να αποδίδουν ΦΠΑ στο κράτος-μέλος του καταναλωτή, όταν οι πωλήσεις τους υπερβαίνουν το όριο της εξ αποστάσεως πώλησης που ορίζεται σε 35.000 ή 100.000 ευρώ ανάλογα με το κατώτατο όριο που ισχύει σε αυτό. Με το νέο πλαίσιο το παραπάνω όριο καταργείται και οι επιχειρήσεις θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος και να υποβάλλουν σε αυτό δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που οφείλεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

espa 2014-2020